Achtergrond

Artoteek toonde grafiek en gouaches van Marja de Raadt

Van 12 maart tot en met 24 april 2011 was in het Gorcums Museum werk te zien van de Gorcumse kunstenaars Niklas Anderberg en Marja de Raadt. Twee kunstenaars met ieder een heel eigen stijl. De expositie gaf een overzicht van de periode 2000 - 2010 met schilderijen en werken op papier.

Gelijktijdig besteedde ook Artoteek Gorinchem aandacht aan het werk van Marja de Raadt (Gorinchem, 1950).

Vergankelijkheid

De Artoteek toonde van Marja de Raadt een serie linosnedes en gouaches met bloemen als hoofdthema. Het begrip Vanitas (ijdelheid) speelt een belangrijke rol in haar werk. Geïnspireerd door de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst, maakt Marja de Raadt werken waarin schedels, bloemen en andere vergankelijkheidssymbolen centraal staan. Haar expressionistische wijze van schilderen heeft in de loop der tijd plaats gemaakt voor een meer ingetogen penseelstreek die past bij het vormgeven van de poëzie der dingen.  

Publiekskeuze

Aan deze tentoonstelling was een publiekskeuze gekoppeld. Bezoekers van de Artoteek konden door het plakken van een sticker hun voorkeursstem voor één van de werken kenbaar maken.  Van de totaal 181 uitgebrachte stemmen gingen de meesten (35) naar de lino Amaryllis (zie foto linksonder). Dit werk is inmiddels aangekocht en opgenomen in de uitleencollectie!

    Marja_de_Raadt_Amaryllis_linosnede                        Marja_de_Raadt_Zonnebloemen_gouache

   Marja de Raadt, Amaryllis, linosnede                         Marja de Raadt, Zonnebloemen, gouache

Onder andere deze werken waren te zien op de expositie in de Artoteek. De publiekskeuze viel op de lino Amaryllis.